Powrót do Klub

Zarząd

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego SETBOL Oświęcim:

Prezes : Przemysław Karaś
V-ce Prezes : Marek Wasztyl
Skarbnik : Jerzy Grześko
Sekretarz : Inez Noworyta

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca : Urszula Martyniuk
Sekretarz : Natalia Łabaj
Członek : Konrad Drzyżdżyk