Powrót do Klub

Dane do przelewu

Składki członkowskie prosimy wpłacać przelewem:

Uczniowski Klub Sportowy „SETBOL” Oświęcim
ul. Legionów 15, 32-600 Oświęcim
NIP 549-23-26-068
Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu
12 8110 1023 2003 0311 6381 0001

Tytuł przelewu: składka członkowska za miesiąc …  – nazwisko i imię