Powrót do Nabór

Klasa sportowa S.O.S. SPnr2 Oświęcim

TEST SPRAWNOŚCIOWY
odbędzie się w dn …… 2023r (tj. ……) o godz. ….
w sali sportowej SP nr 2 w Oświęcimiu.

Siatkarski Ośrodek Szkolny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2 W OŚWIĘCIMIU
im. Ł. Górnickiego, ul. Olszewskiego 2a, 32-602 Oświęcim
tel./fax : 033 842 23 86
e-mail : sekretariat@sp2osw.pl

Informacja:
Trener – Krystyna Karaś 606134463, e-mail: kryfit@przemek