A
Oświęcimska Liga
Siatkówki

Regulamin OLS-K

Oświęcimskiej Ligi Siatkówki Dziewcząt

rok szkolny 2018/2019

1. Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki siatkowej na terenie miasta i powiatu przez młodzież szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

2. Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

3. Rozgrywki odbywają się w kategorii:

OLSK1 - gimnazjum dziewcząt , roczniki 2003 i młodsze,

OLSK2 – gimnazjum dziewcząt , rocznika 2005 i młodsze.

4. Spotkania odbywają się w sali Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu wg ustalonego terminarza rozgrywek.

5. Rozgrywki odbywają się wg przepisów PZPS.

6. Drużyny składają się z minimum 6 zawodniczek, maximum 16 (wpisanych na kartę zgłoszenia drużyny, która jest jednocześnie listą do ubezpieczenia zbiorowego NNW)

7. Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 12 zawodniczek (14 jeśli są 2 libero).

8. Drużyny winny mieć opiekuna, który podczas rozgrywek sprawuje opiekę nad młodzieżą oraz odpowiada za porządek pozostawiony w szatni. Za stwierdzone zniszczenia w szatniach obciąża się drużynę z niej korzystającą.

9. Mecze rundy zasadniczej OLSK_1 i OLS_2 odbywają się wg systemu „każdy z każdym” do dwóch wygranych setów. Zespoły zajmujące cztery pierwsze miejsca, kontynuują rozgrywki systemem play-off.

10. Drużyna powinna występować w jednolitych i ponumerowanych strojach, oraz stawiać się na mecz 30 minut przed wyznaczonym czasem spotkania.

11. W przypadku nie stawienia się na mecz o godzinie podanej w terminarzu (bez informacji i podania przyczyny) sędzia główny ustala walkower.

12. Nie przystąpienie do meczu bez uprzedniego poinformowania organizatora i zespołu przeciwnego na 7 dni przed planowanym terminem spotkania uznawane jest jako walkower. Po dwóch walkowerach drużyna zostaje wykluczona z udziału w lidze bez prawa do nagród.

13. Nagrody dla zespołów oraz nagrody indywidualne wręczane są tylko w dniu uroczystego zakończenia ligi.

14. Protesty drużyn (złożone na piśmie do 7dni) rozpatruje zespół złożony z sędziego, organizatora i dwóch kierowników drużyn nie zainteresowanych sprawą.

15. Punktacja tabeli: zwycięstwo 2 pkt, przegrana 1 pkt, walkower 0 pkt

16. O kolejności miejsc decydują: ilość zdobytych punktów, różnica setów, wynik bezpośredniego pojedynku.

17. Każda z drużyn wnosi wpisowe w wysokości 50zł przed rozpoczęciem rozgrywek w kasie MOSiR Oświęcim ul. Legionów 15, lub na konto

79 8136 0000 0031 0053 2000 0030

tytuł przelewu: OLSK2018-„nazwa drużyny”

18. Kartę zgłoszenia należy wypełnić czytelnie i oddać organizatorowi do dnia podanego na karcie. Ubezpieczenie NNW obejmuje tylko zawodników wpisanych na listę. Oddanie karty zgłoszenia i wpłata wpisowego oznacza przyjęcie przez drużynę warunków regulaminu.

19. Każda uczestniczka ligi winna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.