Powrót do Nabór

Klasa sportowa SPnr11 Oświęcim

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Mikołaja Kopernika w Oświęcimiu, informuje że rekrutacja do:
– klasy pierwszej – oddział z innowacją minihokeja,
– klasy czwartej – oddział sportowy z dyscyplinami hokej na lodzie i piłka siatkowa dziewcząt, będzie trwać od 01.03.2016 r. do 25.04.2016 r.

II. Rekrutacja do klasy IV – oddział sportowy.
1. W szkole są prowadzone oddziały sportowe o specjalności hokej na lodzie oraz piłka siatkowa dziewcząt począwszy od klasy czwartej działające na podstawie odrębnych przepisów.
2. Rekrutację do klasy czwartej – oddziału sportowego prowadzi się spośród uczniów własnej szkoły lub innych szkół. Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają do szkoły wniosek (wniosek_czwarta sportowa) do dnia 1 kwietnia 2016r.
Kandydaci do klasy sportowej muszą posiadać:sp11_naglowek
– bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

– zaliczenie, ustalonych przez trenera, prób sprawności fizycznej,
pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów)Logo_Akademia_SOS_full_kolor
Szczegółowe kryteria i zasady określa Statut Szkoły/ Rozdział VI, § 25.
Wnioski przyjmuje sekretariat szkoły w następujących dniach:
poniedziałek – od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni – od 7.00 do 15.00
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie:
trener piłki siatkowej – Marek Wasztyl   506144518

Serdecznie zapraszamy!


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 W OŚWIĘCIMIU
im. Mikołaja Kopernika,ul.Słowackiego 2a, 32-602 Oświęcim
NIP 549-10-25-821
tel. (033) 844-56-91, fax (0-33) 844-56-90
e-mail: sp11@eduoswiecim.pl

Informacja:
Trener-Marek Wasztyl 506144518, e-mail: mwasztyl@op.pl